Tarihçemiz
Ne İş Yaparlar?
Mezunlar Nerede Çalışırlar?

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Harita ve Kadastro Programı eğitim faaliyetine başlamıştır. Her geçen yıl programa ilgi katlanarak artmış son 2022/2023 eğitim öğretim yılında ilk yerleştirmelerde %100 doluluğa ulaşmıştır.

1. Harita üretimi:
• Topoğrafik verilerin toplanması ve analizi
• Arazi ölçümleri ve veri toplama
• Dijital haritaların oluşturulması ve düzenlenmesi
2. Coğrafi veri toplama;
• GPS ve diğer ölçüm araçlarıyla arazi verilerinin toplanması
• Topografik ve jeodezik ölçümler yapma
• Coğrafi verilerin kaydedilmesi ve analiz edilebilir hale getirilmesi
3. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS):
• Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanarak verilerin analizi ve yönetimi
• CBS üzerinde haritaların oluşturulması ve düzenlenmesi
• Verilerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve görselleştirilmesi
4. Kadastro işlemleri;
• Arazi sınırlarının belirlenmesi ve mülkiyet haklarının kaydedilmesi
• Kadastro planlarının oluşturulması ve güncellenmesi
• Kadastro planlarının oluşturulması ve güncellenmesi
5. Teknik destek;

Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Arazi ile ilişkili olarak her türlü harita sistemlerinin planlanması, yürütülmesi, sunulması, haritalardan proje üretilmesi ve araziye uygulanması faaliyetlerini yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezunlar KPSS sınavı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı müdürlüklerde, belediyelerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerinde, TCK il müdürlüklerinde, DSİ il müdürlüklerinde, Vakıflarda, vb. kamu kurumlarında istihdam edileceği gibi özel sektörde de özel harita bürolarında, inşaat firmalarında, bankalarda, SPK lisanslı değerleme şirketleri gibi alanlarda da iş bulma imkânlarına sahiptir.